Фінансова підтримка для подальшого навчання, в тому числі, для громадян третіх країн (Drittstaatsangehörige)

Оксана є громадянкою України і вивчає бізнес-адміністрування на 5-му семестрі бакалаврата у Віденському економічному університеті. Окрім навчання, вона два роки працює бухгалтером податкового консультанта. Оксана має студентську візу і може працювати до 20 годин на тиждень без спеціального іспиту Державної служби зайнятості.

Оксана вже просунулась у навчанні, але попереду ще кілька іспитів і написання бакалаврської дипломної роботи. Вона занепокоєна тим, як поєднати все це зі своєю роботою.

Оксана дізнається про можливість навчальної відпустки від своєї колеги, яка каже, що Оксана просто повинна погодити це зі своїм роботодавцем і закінчити навчання, при цьому отримуючи регулярний дохід. Оксана не може повірити, що вона просто матиме можливість спокійно закінчити навчання, і отримує більше інформації на цю тему, перш ніж обговорити це зі своїм роботодавцем.

При оформленні відпустки з метою продовження/ завершення навчання працівник і роботодавець домовляються про припинення дії договірних трудових відносин. Це означає, що працівник не зобов'язаний виконувати свою роботу, натомість роботодавець не повинен виплачувати заробітну плату. Однак працівник отримує допомогу для подальшого навчання від Державної служби зайнятості на час відпустки (це те саме, що допомога по безробіттю, але не менше 14,53 євро на день) за умови, що він відповідає необхідним вимогам. Крім того, працівник в цей період має обов'язкове медичне і пенсійне страхування, а також страхування від нещасних випадків.

Першою передумовою для згоди про відпустки для навчання спочатку є постійна робота у одного роботодавця щонайменше протягом шести місяців і страховка на випадок безробіття в рамках цієї зайнятості. Це означає, що так звана "гранична" (geringfügig) зайнятість для цього є недостатньою.

Крім того, щоб отримати допомогу на навчання, працівник повинен мати право на допомогу по безробіттю (за умови 52 тижнів зайнятості, що підлягають страхуванню на випадок безробіття, за останні 24 місяці або - до 25-річчя працівника - 28 тижнів за останні 12 місяців) та надати інформацію про навчальний курс із підвищення кваліфікації (20 годин на тиждень) або 8 ECTS-пунктів на семестр в університеті чи коледжі. Під час навчальної відпустки працівник може працювати лише менше граничної зайнятості.

Навчальна відпустка завжди повинна бути узгоджена роботодавцем та працівником і не може бути оголошена або використана в односторонньому порядку. Тобто, працівник не має одностороннього права вимагати від роботодавця надання йому навчальної відпустки.

Відпустка узгоджується на термін від 2 місяців до 1 року. Її також можна використовувати кількома частинами (мінімальною тривалістю 2 місяці). Після встановленого 4-річного періоду (починаючи з початку першого відрізку) навчальна відпустка може бути узгоджена знову.

Оксана ретельно перевіряє, чи відповідає вона вимогам для отримання фінансової допомоги на подальше навчання, якщо вона узгодить навчальну відпустку зі своїм роботодавцем. Той факт, що вона як громадянка України є громадянкою третьої країни, не має значення, оскільки у своїй роботі бухгалтером - як і інші працівники, що працюють на умовах часткової зайнятості (teilzeitbeschäftigt), - вона застрахована на випадок безробіття та відповідає вимогам для отримання допомоги на подальше навчання.

Потім вона звертається до свого роботодавця з пропозицією погодити шість місяців навчальної відпустки, щоб вона могла скласти випускні іспити та написати бакалаврську дисертацію. Вона може легко досягти необхідних 8 ECTS протягом наступного семестру. Оскільки Оксана дуже надійний працівник, і її роботодавець не хоче її втрачати, він погоджується з її пропозицією, і вони письмово узгоджують навчальну відпустку з першого числа наступного місяця на наступні шість місяців. Оксана подає заявку на грошову допомогу на навчання від Державної служби зайнятості, яку отримує після подання всіх необхідних документів та особистої співбесіди.


Актуальна інформація:

Якщо у зв'язку з коронавірусною кризою навчання продовжилось, відповідно, існує можливість продовжити відпустку і термін отримання допомоги для навчання.


Матеріал підготовлено Ukrainian Time у кооперації з д-ром Александром Райдлем, адвокатом, консультантом з питань трудового і міграційного законодавства (Відень, rechtsanwalt@raidl.biz, +43 699 10410006)

Також по темі