Судові провадження у трудовому та соціальному судах  


Продовження Частини 4 


В Австрії юрисдикцію у спорах щодо трудового права мають окремі суди, трудовий та соціальний. Усі суперечки, що виникають із приводу трудових відносин або пов'язані з ними, розглядаються в цих судах. Це можуть бути фінансові претензії в межах відкритих позовів, позови щодо звільнення або суперечки стосовно відповідності дій конституційному законодавству. Суд приймає рішення в складі трьох суддів, причому двоє народних засідателів допомагають професійному судді. Один народний засідатель призначається законним представництвом працівника, а один - законним представництвом роботодавця.

У першій інстанції немає вимоги присутності адвоката при судовому розгляді трудових справ, проте бажано звернутися до експерта з питань права. Якщо цього не зроблено, суддя зобов'язаний надати роз'яснення стороні, інтереси якої не були представлені.

Під час першого судового засідання суддя повинен спробувати досягнути компромісу між сторонами, при якому зазвичай кожна сторона поступається, і заявлений позов задовольняється частково. Зокрема, у випадку оскарження звільнення працівником, роботодавець може бути зобов'язаний виплатити одноразову суму на додачу до вимог, на які він має право згідно з трудовим договором. Натомість працівник зобов'язується відкликати свою скаргу і не заявляти подальших вимог до свого колишнього роботодавця.

Мирова угода також може бути укладена вже в ході судового процесу. У разі позасудового врегулювання сторони спору можуть домовитись про врегулювання у суді, але конкретна мирова угода укладається окремо, а в процесі судового провадження оголошується "зупинення провадження", або позивач відкликає позов.

Перевага судової угоди полягає в тому, що вона реєструється та виконується суддею і являє собою рішення, яке виконується обома сторонами.

Хоча позасудове врегулювання забезпечує більшу гнучкість, оскільки сторони спору погоджуються на нього без тиску судової влади, але це нова угода, і у разі, якщо одна із сторін тривалий час відмовлятиметься здійснювати узгоджені платежі, знову виникає потреба звертатися до суду.

Крім того, слід зазначити, що при письмовому укладенні позасудової мирової угоди стягується плата в розмірі 2% від суми позову.

Тому у спорах з питань трудових відносин часто одна сторона надсилає письмову пропозицію щодо регулювання, яка вже містить усі деталі можливої угоди, іншій стороні, яка може остаточно прийняти цю пропозицію, сплативши суму, що вимагається. У цьому випадку не укладається письмова мирова угода, а збір не стягується.

Крім того, правила мирових угод часто містять загальний пункт, в якому зазначається, що зі сплатою суми угоди всі претензії вважаються вичерпаними. Перш ніж погодитись на мирову угоду, слід перевірити її та уважно оцінити, чи передбачає вона всі аспекти, які могли бути врегульовані в суді.

 

Грудень 2020 р


Матеріал підготовлено Ukrainian Time у кооперації з д-ром Александром Райдлем, адвокатом, консультантом з питань трудового і міграційного законодавства (Відень, rechtsanwalt@raidl.biz, +43 699 10410006)


Також по темі