Як працівник може захиститися від звільнення? 

Продовження частини 3 


Коли працівник звільняється роботодавцем, часто виникають не лише серйозні фінансові, але й соціальні та психологічні наслідки. Працівник втрачає не тільки джерело доходу, щоб забезпечувати життя, але часто також регулярний щоденний ритм, який забезпечує впевненість та стабільність у житті.

Однак за певних обставин працівник може оскаржити рішення роботодавця у трудовому та соціальному суді, щоб воно було визнане недійсним. Тоді роботодавець змушений буде продовжити трудові відносини та виплачувати винагороду за час між фактичним закінченням трудових відносин та успішним оскарженням.

Для того, щоб звільнення було успішно оскаржене в суді, необхідно виконати деякі вимоги.

Звільнення може бути оскаржене лише в компаніях, які обов'язково мають раду працівників. Це компанії, в яких зайнято щонайменше 5 повнолітніх працівників.

Крім того, має бути наявна юридично передбачена причина оскарження припинення. Для цього існує в цілому три можливості.

По-перше, якщо розірвання трудових відносин відбулось через виконання працівником своїх зобов’язань у представництві інтересів працівників (вступ до профспілки, заснування або членство в раді працівників, заявлення спірних вимог до роботодавця).

По-друге, може бути оскаржене звільнення, яке суперечить вимогам соціального захисту, зокрема, якщо звільнення зачіпає базові інтереси працівника (що визначається в процесі судового провадження висновком експерта), і це не виправдано виробничими чи особистими причинами. Для того, щоб працівник мав таку можливість оскарження, він повинен бути працевлаштований у свого роботодавця щонайменше 6 місяців, а рада працівників (якщо така є) не повинна затверджувати звільнення.

По-третє, працівник може оскаржити звільнення, якщо це було з інших неприпустимих причин, зокрема, акт дискримінації, інвалідність, відпустка по догляду за дитиною, академічна відпустка, відпустка у зв'язку з роботою в хоспісі тощо. Якщо на підприємстві фуркціонує рада працівників, роботодавець повинен повідомляти їй про будь-яке заплановане звільнення. Після цього рада має можливість сформулювати висновок протягом одного тижня. Звільнення до цього моменту не має юридичної сили.

Якщо рада прямо заперечила проти звільнення, вона може оскаржити звільнення в суді протягом одного тижня на вимогу звільненого працівника.

Якщо робоча рада не виконає цю вимогу або якщо вона не дасть висновку, працівник може сам оскаржити звільнення в суді протягом двох тижнів (або протягом ще двох тижнів після закінчення однотижневого періоду для висновку).

У п’ятій і останній частині цієї серії, присвяченій ознайомленню з австрійським трудовим законодавством, ви дізнаєтесь, як відбувається розгляд справи в трудовому та соціальному суді та чому врегулювання не завжди має бути найкращим рішенням.

Грудень 2020


Матеріал підготовлено Ukrainian Time у кооперації з д-ром Александром Райдлем, адвокатом, консультантом з питань трудового і міграційного законодавства (Відень, rechtsanwalt@raidl.biz, +43 699 10410006)


Також по темі